Flóra sveta | Flora of the world

Stránky o prírode

Informačné tabule v Tatranskom národnom parku

Obsah informačných tabúľ pozdĺž chodníkov v Tatranskom národnom parku je tendenčne ladený a nezodpovedá aktuálnemu stavu poznatkov z ekológie a fungovania prírody. Je treba si uvedomiť, že lykožrút smrekový je súčasťou ekosystémov strednej Európy omnoho dlhšie než je tu prišiel človek. Lykožrút je u nás prirodzený, zatiaľčo de facto človek je invázny druh. Lykožrút je dôležitou zložkou potravy mnohých druhov živočíchov a tvorí základ potravného reťazca. Okrem toho sa aktívne podieľa na prirodzenej obnove prírody. Lykožrút sa vždy periodicky lokálne premnožil, na mieste premnoženie síce vážne poškodil lesy, tým však zároveň poskytol množstvo potravy rôznym druhom živočíchov, mnohým rastlinám poskytol životný priestor a tiež vytvoril priestor, kde môžu klíčiť semená lesných drevín, pretože tie v husto zapojenom lese nevyklíčia alebo ak vyklíčia, veľmi skoro zahynú pre nedostatok svetla.

Streda 3. 9. 2008 11.28 | Slovensko

Náučný chodník Zadné Meďodoly

Štátne lesy TANAP-u otvorili 18. júna 2008 nový náučný chodník Zadné Meďodoly. Modro značkovaný chodník začína v Tatranskej Javorine (1000 m n.m.) a končí v Kopskom sedle (1749 m n.m.), jeho dĺžka je približne 4 km a dá sa prejsť za 3 hodiny. Tento náučný chodník je obojsmerný, v Kopskom sedle sa spája s jednosmerným náučným chodníkom vedúcim zo Ždiaru Monkovou a Širokou dolinou cez Široké sedlo (1825,5 m n.m.) a Vyšné Kopské sedlo (1933 m n.m.), z Kopského sedla sa dá pokračovať smerom na Veľké Biele pleso (1615 m n.m.) (Foto 1) a odtiaľ ďalej buď do Doliny Zeleného plesa, do Doliny Kežmarskej Bielej vody alebo do Doliny Siedmich prameňov.

Streda 3. 9. 2008 11.28 | Slovensko

Národný park Paklenica

obrazek Paklenica bola v roku 1949 vyhlásená za národný park. Nachádza sa v juhovýchodnej časti pohoria Velebit a tvorí nad Velebitským kanálom mohutnú skalnú hradbu zdvíhajúcu sa do výšky takmer 1800 metrov. Horský masív predstavujú dva monumentálne kaňony – Veľká a Malá Paklenica. Národný park zaberá plochu 3657 hektárov. Vytvára kruh so vstupom v dedinke Marasoviči.

Nedeľa 27. 4. 2008 10.13 | Chorvátsko

Tatry

Tatry sú pomerne mladým pohorím, boli vyzdvihnuté vrásnením v treťohorách. V 13. a 14. storočí sa tu popri roľníctve a baníctve začalo rozvíjať pastierstvo, ktorým dochádzalo k devastácii vegetácie (najmä v Belianskych Tatrách). Od roku 1949 však boli Tatry vyhlásené Zákonom SNR č. 11/1949 z 18. decembra 1948 za národný park – Tatranský národný park (TANAP). Je to náš prvý národný park.

Sobota 29. 3. 2008 00.04 | Slovensko

Pokračuj: 1-4

KPR sa predstavuje

Flóra sveta | Flora of the world
Vítame Vás na portáli venovanom Flóre sveta. Na týchto stránkach nájdete predovšetkým rozsiahly fotoarchív venovaný rastlinám z celého sveta a postupne aj články o flóre rôznych končín sveta. Fotogaléria je rozdelená tematicky - cykasy, orchidey i geograficky - podľa jednotlivých štátov a regiónov. Čítaj viac...