Nakaagiladawan Akasya Acacia gracillima na pananomladawan Akasya Acacia leptostachya na pananomladawan Akasya Acacia leptostachya na pananomladawan Akasya Acacia longifolia na pananomAkasya Acacia macradenia na pananomladawan Akasya Acacia merinthophora na pananomladawan Akasya Acacia podalyriifolia na pananomladawan Akasya Acacia pubescens na pananomladawan Akasya Acacia pycantha na pananomMasunod
Magbalik sa murong dahon

Akasya Acacia macradenia na pananom

Nakaaging ladawanladawan Akasya Acacia macradenia na pananomMasunod na ladawan

Igwa nin 2115 ladawan sa Kataytayan nin mga Ladawan. Igwa nin 2696 mga ladawan sa gabos na kataytayan nin mga Ladawan.
Copyright © KPR - Kaburunyogan nin mga Paratanom Slobakya 1998-2018 | Botanix

pinapabakal an mga tulang asin pananom - Pinapabakal an dakol pa sa 10 000 mga tulang asin pananom gikan sa bilog na kinaban - palmas, cycads, eksotiko asin frost tolerant na mga dahon asin mga kahoy, carnivorous, annuals, perennials, ornamental na mga doot, gulay, asbp.