Aldyng’yFotosy’ret Akasi’i’a Acacia podalyriifolia o’simdikFotosy’ret Akasi’i’a Acacia pubescens o’simdikFotosy’ret Akasi’i’a Acacia pycantha o’simdikFotosy’ret Akasi’i’a Acacia pyrifolia o’simdikAkasi’i’a Acacia sophorae o’simdikFotosy’ret Akasi’i’a Acacia spectabilis o’simdikFotosy’ret Acanthopanax henryi o’simdikFotosy’ret Acers campestre o’simdikFotosy’ret Achillea clypeolata o’simdikKelesi
Artqa klassi’fi’kasi’i’alyq betine

Akasi’i’a Acacia sophorae o’simdik

Aldyng’y fotosy’retFotosy’ret Akasi’i’a Acacia sophorae o’simdikKelesi fotosy’ret

Berilgen fotogalerei’ada 2115 fotosu’ret bar. Fotogalerei’ada barlyg’y 2696 fotosu’ret bar
Copyright © KPR – O’simdik o’siry’s’iler kly’by Slovaki’i’a 1998-2018 | Botanix

Uryqtardy ja’ne o’simdikterdi saty’ - 10 000-nan astam uryq tu’rlerin saty’ – palmalar, sagovni’ktar, ekzoti’kalyq ja’ne ai’azg’a to’zimdi butalar men ag’as’tar, kakty’star men sy’kky’lentter, etqorekti o’simdikter, bir jasar men ko’p jasar o’simdikter, sa’ndik o’simdikteri, ko’ko’nister ja’ne t.b.