ກ່ອນຮູບ​ພາບ Ageratum mexicanum 'Bukket' ຕົ້ນ​ພືດຮູບ​ພາບ Ageratum mexicanum nanus ຕົ້ນ​ພືດຮູບ​ພາບ Agrostemma githago ຕົ້ນ​ພືດຮູບ​ພາບ Agrostemma githago ຕົ້ນ​ພືດAgrostemma githago ຕົ້ນ​ພືດຮູບ​ພາບ Aiphanes caryotifolia ຕົ້ນ​ພືດຮູບ​ພາບ Aiphanes caryotifolia ຕົ້ນ​ພືດຮູບ​ພາບ Aiphanes caryotifolia ຕົ້ນ​ພືດຮູບ​ພາບ Ajuga reptans 'Attropurpurea' ຕົ້ນ​ພືດຕໍ່​ໄປ
ກັບ​ໄປ​ຫາ​ໜ້າລາຍ​ການ

Agrostemma githago ຕົ້ນ​ພືດ

ພາບຖ່າຍ​ກ່ອນຮູບ​ພາບ Agrostemma githago ຕົ້ນ​ພືດພາບ​ຖ່າຍ​ຕໍ່​ໄປ

​ໃນ​ຫ້ອງ​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ພາບ ມີ 2115 ພາບ​ຖ່າຍ. ມີ 2696 ພາບ​ຖ່າຍ​ໃນ​ທຸກໆ​ຫ້ອງ​ສະ​ແດງ​ຮູ​ບພາບ.
Copyright © KPR - ສະ​ໂມ​ສອນ​ຊາວ​ສວນ 1998-2018 | Botanix

ຂາຍ​ເມັດ​ພືດ ​ແລະ​ ຕົ້ນ​ພືດ - ຂາຍຫຼາຍກ​ວ່າ 10 000 ​ເມັດ​ພືດ ​ແລະ​ຕົ້ນ​ພືດ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ - ຕົ້ນ​ປາມ, ກຸ່ມ​ພືດ​ເມັດ (ຄາລາ, ພ້າວໂຄກ), ຕົ້ນ​ພືດ​ເຕ້ຍ​ ​ແລະ ​ຕົ້ນ​ໄມ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຕ່າງ​ແດນແລະ​ທົນອາກາດ​ເຍືອກ​ແຂງ, ພືດ​ອວບ​ນໍ້າ, ພືດກິນແມງໄມ້, ພືດ​ລະດູ​ດຽວ, ພືດ​ຕະຫຼອດປີ, ຫຍ້າ​ປະດັບ​ເອ້, ຜັກ​, ກ້ວຍ, ​ແລະ​ອື່ນໆ.