Xub thawjDuab Ageratum mexicanum 'Bukket' nroj tshuagDuab Ageratum mexicanum nanus nroj tshuagDuab Agrostemma githago nroj tshuagDuab Agrostemma githago nroj tshuagAgrostemma githago nroj tshuagDuab Aiphanes caryotifolia nroj tshuagDuab Aiphanes caryotifolia nroj tshuagDuab Aiphanes caryotifolia nroj tshuagDuab Ajuga reptans 'Attropurpurea' nroj tshuagTxuas ntxiv
Rov qab mus rau nplooj uas muaj txhua yam

Agrostemma githago nroj tshuag

Daim foto xub thawjDuab Agrostemma githago nroj tshuagDaim foto txuas ntxiv

Nyob rau chav duab muaj 2115 daim duab. Muaj li 2696 daim duab nyob rau txhua cha duab.
Copyright © KPR - Pawg neeg tu vajpaj Slovakia 1998-2018 | Botanix

Noob qoob loo thiab nroj tshuag npaj muag - Muaj noob thiab nroj tshuag ntau tshaj li ntawm 10 000 yam hauv ntiaj teb no – txiv palm, cycads, thiab zoov te thiab ntoo, muaj dej ntau, tus tsiaj noj qaij, nroj tsuag, ntoo nyob ntev, nroj zoo nkauj, zaub, lwm yam.