အရင်တစ်ခုဓာတ်ပုံ Ageratum mexicanum 'Bukket' အပင်ဓာတ်ပုံ Ageratum mexicanum nanus အပင်ဓာတ်ပုံ Agrostemma githago အပင်ဓာတ်ပုံ Agrostemma githago အပင်Agrostemma githago အပင်ဓာတ်ပုံ Aiphanes caryotifolia အပင်ဓာတ်ပုံ Aiphanes caryotifolia အပင်ဓာတ်ပုံ Aiphanes caryotifolia အပင်ဓာတ်ပုံ Ajuga reptans 'Attropurpurea' အပင်နောက်တစ်ခု
မာတိကာသို့ ပြန်ပါ။

Agrostemma githago အပင်

အရင်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံ Agrostemma githago အပင်နောက်ဓာတ်ပုံ

ပြခန်းမှာ ဓာတ်ပုံ 2115 ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံအားလုံး 2696 ပုံရှိပါတယ်။
Copyright © Slovakia နိုင်ငံရှိ KPR ၏ ဥယျာဉ်မှူး အသင်း 1998-2018 | Botanix

ကမ္ဘာအဝှန်းရှိ ဆီအုန်း၊ အအေးဒဏ်ခံ ခြုံပုတ်များ၊ အပင်များ၊ အရည်ရွှမ်းသော အပင်များ၊ အသားစားအပင်များ၊ တစ်ရာသီခံ၊ နှစ်ရှည်ပင်၊ ရွက်လှပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအစရှိသော အစေ့နှင့် အပင်ပေါင်း များစွာ ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ကမ္ဘာအဝှန်းရှိ ဆီအုန်း၊ အအေးဒဏ်ခံ ခြုံပုတ်များ၊ အပင်များ၊ အရည်ရွှမ်းသော အပင်များ၊ အသားစားအပင်များ၊ တစ်ရာသီခံ၊ နှစ်ရှည်ပင်၊ ရွက်လှပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအစရှိသော အစေ့နှင့် အပင်ပေါင်း များစွာ ရောင်းရန်ရှိသည်။