पिच्छेफ़ोटो Ageratum mexicanum 'Bukket' पौदाफ़ोटो Ageratum mexicanum nanus पौदाफ़ोटो Agrostemma githago पौदाफ़ोटो Agrostemma githago पौदाAgrostemma githago पौदाफ़ोटो Aiphanes caryotifolia पौदाफ़ोटो Aiphanes caryotifolia पौदाफ़ोटो Aiphanes caryotifolia पौदाफ़ोटो Ajuga reptans 'Attropurpurea' पौदाअग्गे
वापस पहिले सफ़े ते जाउ

Agrostemma githago पौदा

पिछली फ़ोटोफ़ोटो Agrostemma githago पौदाअगली फ़ोटो

फ़ोटो संग्रहि विच 2115 तसवीरां हन. सारीआं फ़ोटो संग्रिहां विच 2696.
Copyright © KPR - गारडनरज़ कलब्ब सलोवाकीआ 1998-2018 | Botanix

बीज अते पौदे विकरी लई - दुनीआं भर दे 10000 तों वद्ध बीज अते पौदे विकरी लीए - पालमस, साईकीडस, विदेशी अते ठंड बरदाशत कर सकण वाले बूटे उत्ते रक्ख, सकलीनटस, कारनीवरस, इनोअलस, पीरीनीअलस, उरनामीनटल घाह, सबज़ीआं वग़ैरा.