ก่อนหน้านี้รูปภาพ Dioscorea elephantipes เมล็ด, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริการูปภาพ Diplolaena microcephala ต้นพืชรูปภาพ Diplotaxis integrifolia ต้นพืชรูปภาพ Diplotaxis tenuifolia ต้นพืชDipsacum lanceolata ต้นพืช, สโลวาเกีย, ทวีปยุโรปรูปภาพ Dipsacum lanceolata ต้นพืช, สโลวาเกีย, ทวีปยุโรปรูปภาพ Doronicum ต้นพืชรูปภาพ Doxantha unguis-cati ต้นพืชรูปภาพ Doxantha unguis-cati เมล็ดถัดไป
ย้อนกลับไปสู่หน้าดัชนี

Dipsacum lanceolata ต้นพืช, สโลวาเกีย, ทวีปยุโรป

รูปภาพก่อนหน้านี้รูปภาพ Dipsacum lanceolata ต้นพืช, สโลวาเกีย, ทวีปยุโรปรูปภาพถัดไปในคลังรูปภาพมีรูป 2115 รูป. มีรูป 2696 รูป ในคลังรูปภาพทั้งหมด.
Copyright © KPR - สมาคมชาวสวน สโลวาเกีย 1998-2018 | Botanix

มีทั้งเมล็ดพืชและต้นพืชจำหน่าย - 10000 เมล็ด สำหรับขายลดราคา และต้นพืชจากทั่วโลก - ต้นปาล์ม, ต้นปรง, ต้นไม้และไม้พุ่มเตี้ยที่หายากและทนความหนาวเย็นได้, พืชอวบน้ำ, พืชกินสัตว์, ไม้ล้มลุก, ต้นไม้ยืนต้น, หญ้าประดับ, ผัก เป็นต้น ฯลฯ