ਪਿੱਛੇਫੋਟੋ Hordeum vulgare convar. distichon var. nigricans 'Jet Barley' ਬੀਜ, ਇਥੋਪੀਆਫੋਟੋ Hordeum vulgare ssp. vulgare f. hexastichon 'Michima Hadaka' ਬੀਜ, ਜਪਾਨਫੋਟੋ Hordeum vulgare var. trifurcatum 'Himalayan Barley' ਬੀਜਫੋਟੋ Gentiana ਪੌਦਾHosta undulata ਪੌਦਾਫੋਟੋ Husenicaਫੋਟੋ Hyacinthus ਪੌਦਾਫੋਟੋ Hyacinthus ਪੌਦਾਫੋਟੋ Hyacinthus ਪੌਦਾਅੱਗੇ
ਵਾਪਿਸ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਉ

Hosta undulata ਪੌਦਾ

ਪਿਛਲੀ ਫੋਟੋਫੋਟੋ Hosta undulata ਪੌਦਾਅਗਲੀ ਫੋਟੋ

ਫੋਟੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 2115 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ. ਸਾਰਿਆਂ ਫੋਟੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿਚ 2696.
Copyright © KPR - ਗਾਰਡਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਸਲੋਵਾਕੀਆ 1998-2018 | Botanix

ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ - ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈੇ - ਪਾਲਮਸ, ਸਾਈਕੈਡਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ, ਸਕੱਲੈਂਟਸ, ਕਾਰਨੀਵਰਸ, ਐਨੂਅਲਸ, ਪੇਰੇਨੀਅਲਸ, ਅੋਰਨਾਮੈਂਟਲ ਘਾਹ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ.