Nakaagiladawan Iris Iris illyrica na pananom, Kroasya, Europaladawan Iris Iris illyrica na pananom, Kroasya, Europaladawan Iris Iris illyrica na pananom, Kroasya, Europaladawan Iris magnifica var. alba na pananomIris Iris x barbatus nana ladawan Iris Iris x barbatus nana ladawan Iris Iris x barbatus nana ladawan Iris Iris orientalis na pananomladawan Iris Iris orientalis na pananomMasunod
Magbalik sa murong dahon

Iris Iris x barbatus nana "Bielo-modrý" na pananom

Nakaaging ladawanladawan Iris Iris x barbatus nana Masunod na ladawan

Igwa nin 2115 ladawan sa Kataytayan nin mga Ladawan. Igwa nin 2696 mga ladawan sa gabos na kataytayan nin mga Ladawan.
Copyright © KPR - Kaburunyogan nin mga Paratanom Slobakya 1998-2018 | Botanix

pinapabakal an mga tulang asin pananom - Pinapabakal an dakol pa sa 10 000 mga tulang asin pananom gikan sa bilog na kinaban - palmas, cycads, eksotiko asin frost tolerant na mga dahon asin mga kahoy, carnivorous, annuals, perennials, ornamental na mga doot, gulay, asbp.