Nakaagiladawan Iris Iris orientalis na pananomladawan Iris Iris orientalis na pananomladawan Iris Iris orientalis na pananomladawan Iris Iris orientalis na pananomIris Iris palida ssp. cengialtii 'Variegata' na pananomladawan Iris Iris palida ssp. cengialtii 'Variegata' na pananomladawan Iris Iris pseudoacorus na pananomladawan Iris Iris pseudoacorus 'Alba' na pananomladawan Iris Iris pseudoacorus 'Beroun' na pananomMasunod
Magbalik sa murong dahon

Iris Iris palida ssp. cengialtii 'Variegata' na pananom

Nakaaging ladawanladawan Iris Iris palida ssp. cengialtii 'Variegata' na pananomMasunod na ladawan

Igwa nin 2115 ladawan sa Kataytayan nin mga Ladawan. Igwa nin 2696 mga ladawan sa gabos na kataytayan nin mga Ladawan.
Copyright © KPR - Kaburunyogan nin mga Paratanom Slobakya 1998-2018 | Botanix

pinapabakal an mga tulang asin pananom - Pinapabakal an dakol pa sa 10 000 mga tulang asin pananom gikan sa bilog na kinaban - palmas, cycads, eksotiko asin frost tolerant na mga dahon asin mga kahoy, carnivorous, annuals, perennials, ornamental na mga doot, gulay, asbp.