ਪਿੱਛੇਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris orientalis ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris palida ssp. cengialtii 'Variegata' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris palida ssp. cengialtii 'Variegata' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris pseudoacorus ਪੌਦਾਆਇਰਸ Iris pseudoacorus 'Alba' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris pseudoacorus 'Beroun' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris pseudoacorus 'Ivory' ਪੌਦਾਫੋਟੋ Iris pumila ਪੌਦਾ, ਚੈਕੀਆ, ਯੂਰੋਪਫੋਟੋ Iris pumila ਪੌਦਾ, ਚੈਕੀਆ, ਯੂਰੋਪਅੱਗੇ
ਵਾਪਿਸ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਉ

ਆਇਰਸ Iris pseudoacorus 'Alba' ਪੌਦਾ

ਪਿਛਲੀ ਫੋਟੋਫੋਟੋ ਆਇਰਸ Iris pseudoacorus 'Alba' ਪੌਦਾਅਗਲੀ ਫੋਟੋ

ਫੋਟੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 2115 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ. ਸਾਰਿਆਂ ਫੋਟੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿਚ 2696.
Copyright © KPR - ਗਾਰਡਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਸਲੋਵਾਕੀਆ 1998-2018 | Botanix

ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ - ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈੇ - ਪਾਲਮਸ, ਸਾਈਕੈਡਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ, ਸਕੱਲੈਂਟਸ, ਕਾਰਨੀਵਰਸ, ਐਨੂਅਲਸ, ਪੇਰੇਨੀਅਲਸ, ਅੋਰਨਾਮੈਂਟਲ ਘਾਹ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ.