Ahmiatuapanothlahpa Airis Iris sibirica 'Dark Desire' + 'Zwetes Hundert' chicheipanothlahpa Airis Iris sibirica 'Dreaming Yellow' chicheipanothlahpa Airis Iris sibirica 'Dreaming Yellow' chicheipanothlahpa Airis Iris sibirica 'Dreaming Yellow' chicheipaAiris Iris sibirica 'Elfe' chicheipanothlahpa Airis Iris sibirica 'Laughing Brook' chicheipanothlahpa Airis Iris sibirica chicheipanothlahpa Airis Iris sibirica 'Rovniny' chicheipanothlahpa Airis Iris sibirica 'Rovniny' chicheipaApazipa
Athopipa la kua pakhuana

Airis Iris sibirica 'Elfe' chicheipa

Ahmiatuapa nothlahpanothlahpa Airis Iris sibirica 'Elfe' chicheipaApazipa nothlahpa

Achhoh liata nothlahpa byh liata 2115 nothlahpa a y. He nothlahpa byh liata a zydua 2696 nothlahpa a y.
Copyright © KPR - Chicheipa acheituhpazy Club Slovakia 1998-2018 | Botanix

chizy nata chicheipazy zuapa - Khizaw kaoki tawhta 10 000 chizy nata chicheipa zy - thiahra, thochyhpa, maitopaw, sihnapa alei apangia thei kawpazy, ahnalasi, etc.