ก่อนหน้านี้รูปภาพ ไอริส Iris x barbatus nana รูปภาพ ไอริส Iris 'Bazaar' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Before the Storm' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Before the Storm' ต้นพืชไอริส Iris x barbatus 'wite' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Bride's Halo' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Briliantine' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Brook Flower' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Brown Lasso' ต้นพืชถัดไป
ย้อนกลับไปสู่หน้าดัชนี

ไอริส Iris x barbatus 'wite' ต้นพืช

รูปภาพก่อนหน้านี้รูปภาพ ไอริส Iris x barbatus 'wite' ต้นพืชรูปภาพถัดไปในคลังรูปภาพมีรูป 2115 รูป. มีรูป 2696 รูป ในคลังรูปภาพทั้งหมด.
Copyright © KPR - สมาคมชาวสวน สโลวาเกีย 1998-2018 | Botanix

มีทั้งเมล็ดพืชและต้นพืชจำหน่าย - 10000 เมล็ด สำหรับขายลดราคา และต้นพืชจากทั่วโลก - ต้นปาล์ม, ต้นปรง, ต้นไม้และไม้พุ่มเตี้ยที่หายากและทนความหนาวเย็นได้, พืชอวบน้ำ, พืชกินสัตว์, ไม้ล้มลุก, ต้นไม้ยืนต้น, หญ้าประดับ, ผัก เป็นต้น ฯลฯ