ก่อนหน้านี้รูปภาพ ไอริส Iris 'Bazaar' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Before the Storm' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Before the Storm' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris x barbatus 'wite' ต้นพืชไอริส Iris 'Bride's Halo' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Briliantine' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Brook Flower' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Brown Lasso' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Champagne Waltz' ต้นพืชถัดไป
ย้อนกลับไปสู่หน้าดัชนี

ไอริส Iris 'Bride's Halo' ต้นพืช

รูปภาพก่อนหน้านี้รูปภาพ ไอริส Iris 'Bride's Halo' ต้นพืชรูปภาพถัดไปในคลังรูปภาพมีรูป 2115 รูป. มีรูป 2696 รูป ในคลังรูปภาพทั้งหมด.
Copyright © KPR - สมาคมชาวสวน สโลวาเกีย 1998-2018 | Botanix

มีทั้งเมล็ดพืชและต้นพืชจำหน่าย - 10000 เมล็ด สำหรับขายลดราคา และต้นพืชจากทั่วโลก - ต้นปาล์ม, ต้นปรง, ต้นไม้และไม้พุ่มเตี้ยที่หายากและทนความหนาวเย็นได้, พืชอวบน้ำ, พืชกินสัตว์, ไม้ล้มลุก, ต้นไม้ยืนต้น, หญ้าประดับ, ผัก เป็นต้น ฯลฯ