ก่อนหน้านี้รูปภาพ ไอริส Iris x barbatus elatior ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Filibuster' x 'Silverado' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Filibuster' x 'Silverado' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'First Interstate' ต้นพืชไอริส Iris flavescens ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris flavescens ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Gala Finale' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Gitta' ต้นพืชรูปภาพ ไอริส Iris 'Glory Bount' ต้นพืชถัดไป
ย้อนกลับไปสู่หน้าดัชนี

ไอริส Iris flavescens ต้นพืช

รูปภาพก่อนหน้านี้รูปภาพ ไอริส Iris flavescens ต้นพืชรูปภาพถัดไปในคลังรูปภาพมีรูป 2115 รูป. มีรูป 2696 รูป ในคลังรูปภาพทั้งหมด.
Copyright © KPR - สมาคมชาวสวน สโลวาเกีย 1998-2018 | Botanix

มีทั้งเมล็ดพืชและต้นพืชจำหน่าย - 10000 เมล็ด สำหรับขายลดราคา และต้นพืชจากทั่วโลก - ต้นปาล์ม, ต้นปรง, ต้นไม้และไม้พุ่มเตี้ยที่หายากและทนความหนาวเย็นได้, พืชอวบน้ำ, พืชกินสัตว์, ไม้ล้มลุก, ต้นไม้ยืนต้น, หญ้าประดับ, ผัก เป็นต้น ฯลฯ