Nakaagiladawan Musa paradisiaca mga tulangladawan Musa sikkimensis red flash mga tulangladawan Musa sikkimensis mga tulangladawan Musa thompsonii mga tulangMusa velutina mga tulangladawan Muscari armeniacum na pananomladawan Muscari armeniacum 'Blue Spike' na pananomladawan Muscari armeniacum na pananomladawan Muscari commosum na pananomMasunod
Magbalik sa murong dahon

Musa velutina mga tulang

Nakaaging ladawanladawan Musa velutina mga tulangMasunod na ladawan

Igwa nin 2115 ladawan sa Kataytayan nin mga Ladawan. Igwa nin 2696 mga ladawan sa gabos na kataytayan nin mga Ladawan.
Copyright © KPR - Kaburunyogan nin mga Paratanom Slobakya 1998-2018 | Botanix

pinapabakal an mga tulang asin pananom - Pinapabakal an dakol pa sa 10 000 mga tulang asin pananom gikan sa bilog na kinaban - palmas, cycads, eksotiko asin frost tolerant na mga dahon asin mga kahoy, carnivorous, annuals, perennials, ornamental na mga doot, gulay, asbp.