ก่อนหน้านี้รูปภาพ Narcissus tazetta ssp. lacticolor f. canaliculatus ต้นพืชรูปภาพ Narcissus triandrus 'Katie Heath' ต้นพืชรูปภาพ Narcissus 'Waltz' ต้นพืชรูปภาพ Nelumbo nucifera ต้นพืชNelumbo nucifera ต้นพืช, อินเดีย, ทวิปเอเซียรูปภาพ Neodrypsis decaryi ต้นพืชรูปภาพ Nephelium lappaceum ต้นพืชรูปภาพ Nicotiana glauca ต้นพืชรูปภาพ Nicotiana glauca ต้นพืชถัดไป
ย้อนกลับไปสู่หน้าดัชนี

Nelumbo nucifera ต้นพืช, อินเดีย, ทวิปเอเซีย

รูปภาพก่อนหน้านี้รูปภาพ Nelumbo nucifera ต้นพืช, อินเดีย, ทวิปเอเซียรูปภาพถัดไปในคลังรูปภาพมีรูป 2115 รูป. มีรูป 2696 รูป ในคลังรูปภาพทั้งหมด.
Copyright © KPR - สมาคมชาวสวน สโลวาเกีย 1998-2018 | Botanix

มีทั้งเมล็ดพืชและต้นพืชจำหน่าย - 10000 เมล็ด สำหรับขายลดราคา และต้นพืชจากทั่วโลก - ต้นปาล์ม, ต้นปรง, ต้นไม้และไม้พุ่มเตี้ยที่หายากและทนความหนาวเย็นได้, พืชอวบน้ำ, พืชกินสัตว์, ไม้ล้มลุก, ต้นไม้ยืนต้น, หญ้าประดับ, ผัก เป็นต้น ฯลฯ