ก่อนหน้านี้รูปภาพ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Afghan Red Frilly' ต้นพืชรูปภาพ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Chinese White' ต้นพืชรูปภาพ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Danish Flag' ต้นพืชรูปภาพ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Gigantheum' ต้นพืชPapaver somniferum ssp. somniferum 'Hen and Chicks' ต้นพืชรูปภาพ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Hungarian Bread Seed' ต้นพืชรูปภาพ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Hungarian Queen' ต้นพืชรูปภาพ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Indian Black' ต้นพืชรูปภาพ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Purple Pom Pom' ต้นพืชถัดไป
ย้อนกลับไปสู่หน้าดัชนี

Papaver somniferum ssp. somniferum 'Hen and Chicks' ต้นพืช

รูปภาพก่อนหน้านี้รูปภาพ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Hen and Chicks' ต้นพืชรูปภาพถัดไปในคลังรูปภาพมีรูป 2115 รูป. มีรูป 2696 รูป ในคลังรูปภาพทั้งหมด.
Copyright © KPR - สมาคมชาวสวน สโลวาเกีย 1998-2018 | Botanix

มีทั้งเมล็ดพืชและต้นพืชจำหน่าย - 10000 เมล็ด สำหรับขายลดราคา และต้นพืชจากทั่วโลก - ต้นปาล์ม, ต้นปรง, ต้นไม้และไม้พุ่มเตี้ยที่หายากและทนความหนาวเย็นได้, พืชอวบน้ำ, พืชกินสัตว์, ไม้ล้มลุก, ต้นไม้ยืนต้น, หญ้าประดับ, ผัก เป็นต้น ฯลฯ