ਪਿੱਛੇਫੋਟੋ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Purple Pom Pom' ਪੌਦਾਫੋਟੋ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Turkish Purple' ਪੌਦਾਫੋਟੋ Papaver somniferum ssp. somniferum 'Turkish Red' ਪੌਦਾਫੋਟੋ ਪੈਪਰ, ਪਾਪਰਿਕਾ 'Amaryllis'ਪੈਪਰ, ਪਾਪਰਿਕਾ 'Sweet Chocolate'ਫੋਟੋ Parajubaea torallyi var. torallyi ਬੀਜਫੋਟੋ Leptinotarsa decemlineataਫੋਟੋ Passiflora coerulea ਪੌਦਾਫੋਟੋ Passiflora suberosa ਪੌਦਾਅੱਗੇ
ਵਾਪਿਸ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਉ

ਪੈਪਰ, ਪਾਪਰਿਕਾ 'Sweet Chocolate'

ਪਿਛਲੀ ਫੋਟੋਫੋਟੋ ਪੈਪਰ, ਪਾਪਰਿਕਾ 'Sweet Chocolate'ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ

ਫੋਟੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 2115 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ. ਸਾਰਿਆਂ ਫੋਟੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿਚ 2696.
Copyright © KPR - ਗਾਰਡਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਸਲੋਵਾਕੀਆ 1998-2018 | Botanix

ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ - ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈੇ - ਪਾਲਮਸ, ਸਾਈਕੈਡਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ, ਸਕੱਲੈਂਟਸ, ਕਾਰਨੀਵਰਸ, ਐਨੂਅਲਸ, ਪੇਰੇਨੀਅਲਸ, ਅੋਰਨਾਮੈਂਟਲ ਘਾਹ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ.