ก่อนหน้านี้รูปภาพ Protea pendula ต้นพืช, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริการูปภาพ Protea punctata ต้นพืช, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริการูปภาพ Protea recondita ต้นพืช, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริการูปภาพ Protea repens ต้นพืช, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริกาProtea roupelliae ต้นพืช, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริการูปภาพ Protea scabra ต้นพืช, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริการูปภาพ Protea scabriuscula ต้นพืช, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริการูปภาพ Protea scolymocephala ต้นพืช, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริการูปภาพ Protea subvestita ต้นพืช, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริกาถัดไป
ย้อนกลับไปสู่หน้าดัชนี

Protea roupelliae ต้นพืช, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริกา

รูปภาพก่อนหน้านี้รูปภาพ Protea roupelliae ต้นพืช, แอฟริกาใต้, ทวีปแฟริการูปภาพถัดไป



ในคลังรูปภาพมีรูป 2115 รูป. มีรูป 2696 รูป ในคลังรูปภาพทั้งหมด.
Copyright © KPR - สมาคมชาวสวน สโลวาเกีย 1998-2018 | Botanix

มีทั้งเมล็ดพืชและต้นพืชจำหน่าย - 10000 เมล็ด สำหรับขายลดราคา และต้นพืชจากทั่วโลก - ต้นปาล์ม, ต้นปรง, ต้นไม้และไม้พุ่มเตี้ยที่หายากและทนความหนาวเย็นได้, พืชอวบน้ำ, พืชกินสัตว์, ไม้ล้มลุก, ต้นไม้ยืนต้น, หญ้าประดับ, ผัก เป็นต้น ฯลฯ