Nakaagiladawan Solanum scabrum na pananomladawan Solanum scabrum na pananomladawan Solanum scabrum na pananomladawan Solanum scabrum na pananomSolanum scabrum na pananomladawan Solanum scabrum na pananomladawan Solanum scabrum na pananomladawan Solanum x burbankii na pananomladawan Sprekelia formosissima na pananomMasunod
Magbalik sa murong dahon

Solanum scabrum na pananom

Nakaaging ladawanladawan Solanum scabrum na pananomMasunod na ladawan

Igwa nin 2115 ladawan sa Kataytayan nin mga Ladawan. Igwa nin 2696 mga ladawan sa gabos na kataytayan nin mga Ladawan.
Copyright © KPR - Kaburunyogan nin mga Paratanom Slobakya 1998-2018 | Botanix

pinapabakal an mga tulang asin pananom - Pinapabakal an dakol pa sa 10 000 mga tulang asin pananom gikan sa bilog na kinaban - palmas, cycads, eksotiko asin frost tolerant na mga dahon asin mga kahoy, carnivorous, annuals, perennials, ornamental na mga doot, gulay, asbp.