Nakaagiladawan Solanum scabrum na pananomladawan Solanum x burbankii na pananomladawan Sprekelia formosissima na pananomladawan Stachys recta na pananomna pananom Stevia rebaudiana mga tulangladawan Stipa joanis na pananomladawan Strelitzia reginae na pananom, Sur na Aprika, Aprikaladawan Rtrelitzia reginae 'Mandela's Gold' mga tulangladawan Strelitzia reginae 'Mandela's Gold' na pananomMasunod
Magbalik sa murong dahon

na pananom Stevia rebaudiana mga tulang

Nakaaging ladawanladawan na pananom Stevia rebaudiana mga tulangMasunod na ladawan

Igwa nin 2115 ladawan sa Kataytayan nin mga Ladawan. Igwa nin 2696 mga ladawan sa gabos na kataytayan nin mga Ladawan.
Copyright © KPR - Kaburunyogan nin mga Paratanom Slobakya 1998-2018 | Botanix

pinapabakal an mga tulang asin pananom - Pinapabakal an dakol pa sa 10 000 mga tulang asin pananom gikan sa bilog na kinaban - palmas, cycads, eksotiko asin frost tolerant na mga dahon asin mga kahoy, carnivorous, annuals, perennials, ornamental na mga doot, gulay, asbp.