ଉଦ୍ଭିଦ ଚିତ୍ର ବୀଥିକା

ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଆନ୍ତୁ
ପ୍ରଦର୍ଶିତ 1–20ପରବର୍ତ୍ତୀ
ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ1–20 21–40 41–60 61–80 81–100 101–120 121–140 141–160 161–180 181–200 201–220 221–240 241–260 261–280 281–300 301–320 321–340 341–360 361–380 381–400 401–420 421–440 441–460 461–480 481–500 501–520 521–540 541–560 561–580 581–600 601–620 621–640 641–660 661–680 681–700 701–720 721–740 741–760 761–780 781–800 801–820 821–840 841–860 861–880 881–900 901–920 921–940 941–960 961–980 981–1000 1001–1020 1021–1040 1041–1060 1061–1080 1081–1100 1101–1120 1121–1140 1141–1160 1161–1180 1181–1200 1201–1220 1221–1240 1241–1260 1261–1280 1281–1300 1301–1320 1321–1340 1341–1360 1361–1380 1381–1400 1401–1420 1421–1440 1441–1460 1461–1480 1481–1500 1501–1520 1521–1540 1541–1560 1561–1580 1581–1600 1601–1620 1621–1640 1641–1660 1661–1680 1681–1700 1701–1720 1721–1740 1741–1760 1761–1780 1781–1800 1801–1820 1821–1840 1841–1860 1861–1880 1881–1900 1901–1920 1921–1940 1941–1960 1961–1980 1981–2000 2001–2020 2021–2040 2041–2060 2061–2080 2081–2100 2101–2115
ଚିତ୍ର Abelmoschus manihot ଉଦ୍ଭିଦ
Abelmoschus manihot ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର Abelmoschus manihot ଫଳଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା
Abelmoschus manihot ଫଳଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଚିତ୍ର Abies nebrodensis ଉଦ୍ଭିଦ
Abies nebrodensis ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର Abies nebrodensis ଉଦ୍ଭିଦ
Abies nebrodensis ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia baileyana ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia baileyana ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia baueri ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia baueri ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia decora ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia decora ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia drepanolobium ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia drepanolobium ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia fimbriata ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia fimbriata ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia gracillima ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia gracillima ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia leptostachya ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia leptostachya ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia leptostachya ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia leptostachya ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia longifolia ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia longifolia ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia macradenia ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia macradenia ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia merinthophora ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia merinthophora ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia podalyriifolia ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia podalyriifolia ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia pubescens ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia pubescens ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia pycantha ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia pycantha ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia pyrifolia ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia pyrifolia ଉଦ୍ଭିଦ
ଚିତ୍ର କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia sophorae ଉଦ୍ଭିଦ
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia sophorae ଉଦ୍ଭିଦ
ପ୍ରଦର୍ଶିତ 1–20ପରବର୍ତ୍ତୀ

ଚିତ୍ର ବୀଥିକାରେ 2115 ଗୋଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି| ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ବୀଥିକାଗୁଡ଼ିକରେ 2696 ଗୋଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି|
Copyright © KPR - ଗାର୍ଡେନର୍ସ କ୍ଲବ 1998-2018 | Botanix

ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମଞ୍ଜି - ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ସଂଗୃହିତ 10000 ରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ଓ ଉଦ୍ଭିଦ – ତାଳ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଖଜୁରୀ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ, ବିଦେଶଜାତ ଏବଂ ତୁଷାରସହିଷ୍ଣୁ ଗୁଳ୍ମ ଓ ବୃକ୍ଷ, ରସାଳ ଉଦ୍ଭିଦ, ମାଂସାହାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ, ସାମୟିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ବାରମାସିଆ ଉଦ୍ଭିଦ, ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଘାସ, ପରିବା, ଇତ୍ୟାଦି|